top of page
zajezdy 9.jpeg

BOHEMIAN IN HEART

The founder of Bohemian experience was born in Czech Republic and also has a deep understanding of Bohemian lifestyle through her own life experiences.This combination brought Bohemian Experience to life.The main focus is to experience the Bohemian lifestyle for anyone who is open to it through art, travel, and self-discovery. Creativity and open-mindedness is an international language for all of us.

Zakladatelka společnosti Bohemian experience se narodila v Pardubicích v České republice. Její osobní cesta ji dovedla do USA, kde pracuje jako externí průvodkyně pro známé cestovní kanceláře . Poznání místní přírody ji vedlo k nápadu skrz objevování vnějších světů objevovat i ten vnitřní-vlastní duši. Bohemský způsob života nabízí uvolnění, radost, free Spirit, ale také reflexi vnitřního já, které za pomocí přírodních elementů může přinést nové poznatky dávno skryté či utajen v každodenním stereotypu života.


Video Channel
Watch Now
bottom of page